Coach4you
  Jij als leerling
  U als leerkracht
  U als ouder
  U als coach
  Steun ons
  Weblinks

Signaalfunctie

U bent leerkracht in groep 8 in Alkmaar of omgeving. U adviseert de leerlingen en hun ouders over het vervolgonderwijs. U kent de leerlingen en u weet welke leerlingen het moeilijk kunnen krijgen in het vervolgonderwijs:

  • een leerling uit eenoudergezin
  • een leerling met leerproblemen
  • een leerling die niet goed voor zichzelf op kan komen
  • een leerling van wie de ouders nieuwkomers in Nederland zijn
  • een leerling van wie de ouders geen steun kunnen geven bij het maken van huiswerk
  • een leerling met een lichte vorm van autisme

Deze leerlingen kunt u aanmelden bij Coach4you Alkmaar voor een coach.  Deze coach is er voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Het kunnen zowel VMBO als HAVO, VWO en gymnasiumleerlingen zijn! De coach begeleidt de leerling gedurende maximaal anderhalf jaar. Éénmaal per week bezoekt de coach de leerling thuis en helpt bijvoorbeeld met het maken van het huiswerk, de planning of met andere zaken die met de school te maken hebben.

De bedoeling is dat u als leerkracht van groep 8 de ouders en de leerlingen benadert met de vraag of zij mee willen doen aan de activiteit. Dit kan ondersteund worden met informatie over Coach4you Alkmaar in eenvoudige taal. Vervolgens kunnen de leerlingen door u als leerkracht van groep 8 of door de IB'er van de school worden aangemeld voor coaching door Coach4you Alkmaar.

Selectie en koppeling
Op basis van een profielschets van de leerling wordt vervolgens de beste ‘match’ gezocht. De leerling wordt gekoppeld aan een coach, die de leerling elke week minimaal een uur thuis bezoekt. Tijdens dit bezoek dient één van de ouders/verzorgers thuis te zijn.
De koppeling vindt plaats in de tweede helft van het laatste jaar op de basisschool. Het coachingstraject duurt tot en met de eerste maanden van de tweede klas van het voortgezet onderwijs. In totaal dus maximaal 18 maanden. Soms duurt het coachingstraject wat korter (minimaal een jaar.)

Aanmelding
Na het bekijken van deze website heeft u als leerkracht hopelijk een goed beeld van wat Coach4you voor uw leerlingen kan betekenen. U kunt dit vervolgens met de leerling en de ouders bespreken.
Als u daarna een leerling bij ons wilt aanmelden kunt u direct gebruik maken van ons aanmeldingsformulier in te vullen door de basisschool .

Dit formulier moet door de leerkracht van groep 8 en/of de IB ‘er worden ingevuld. Bedenk echter dat de ouders toestemming moeten geven tot het verstrekken van informatie én een kopie van de toetsresultaten van hun kind (NIO en/ of CITO). Ook ten behoeve van de ouders hebben we een aanmeldingsfotmulier. De aanmelding loopt via de basisschool, maar het aanmeldingsformulier in te vullen door de ouders kan hier gedownload worden.
Graag willen wij in de maand april alle aanmeldingen binnen hebben, zodat in de maanden mei en juni de kennismakings- en  koppelingshuisbezoeken (coach/leerling) kunnen plaatsvinden.
Een persoonlijke overdracht heeft naast deze digitale aanmelding onze voorkeur.
U kunt de formulieren opsturen naar het Secretariaat Gilde Alkmaar; de adresgegevens staan onder Contact.
Wilt u eerst een gesprek? Neem dan contact op met de coördinator van Coach4you; zie ook hiervoor onder Contact.

Designed by Dorbeck webcreaties       powered by TotalProgress