Coach4you
  Jij als leerling
  U als leerkracht
  U als ouder
  U als coach
  Steun ons
  Weblinks

Coach4you Alkmaar

Voor alle leerlingen is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs een grote stap. Niet altijd verloopt die overgang zonder problemen.   
Wanneer ouders zich grote zorgen maken én deze zorgen worden gedeeld door de leerkracht in groep 8, dan kan een beroep worden gedaan op Coach4you.  

Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.


Onderdeel van Gilde Alkmaar
Coach4you is een preventieve mentoractiviteit die is ontwikkeld door de landelijke organisatie Gilde Nederland. Het is bedoeld om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Het is een activiteit die geheel draait op vrijwilligers. In 2007 is Gilde Alkmaar gestart met een pilot van 2 leerlingen. Op dit moment krijgen meer dan 20 leerlingen begeleiding van coaches van Coach4you. 


Waar staat Coach4you voor?
• Coach4you geeft leerlingen van ca. 11 tot 14 jaar in Alkmaar en omgeving, die moeite hebben met de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, een steun in de rug.
• Coach4you wil gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers aantrekken die, gesteund door trainingen en intervisies, deze leerlingen kunnen coachen.
• Coach4you wil gelden genereren om het werk in de toekomst te kunnen blijven doen.
• Coach4you wil een organisatie zijn waar kinderen, ouders en coaches plezier aan beleven.

Wat kunt u voor ons doen?
• Leerkrachten kunnen via de Interne Begeleiders van de basisschool leerlingen aanmelden.
• Vrijwilligers die coach willen worden kunnen contact opnemen met de coördinator van Coach4you.
• Sponsoren kunnen Coach4you Alkmaar materieel en immaterieel steunen.


Van ervaren rot naar groentje
Een leerling die de overstap maakt van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor de zomer een ervaren rot en na de zomer een groentje. Coach4you richt zich op leerlingen die door omstandigheden extra steun en begeleiding nodig hebben bij deze overstap. De inzet en de positieve aandacht van een coach zijn bedoeld om te voorkomen dat zulke risicoleerlingen op het voortgezet onderwijs vroegtijdig uitvallen. Coach4you wil deze kinderen succesvoller maken en hun kans op een goede schoolloopbaan en daarmee een loopbaan in de maatschappij vergroten.
Coach4you is voor verschillende soorten kinderen bedoeld: kinderen met opvallend gedrag (geringe weerbaarheid, hyperactiviteit, e.d.), hoogbegaafdheid, gebrek aan concentratie etc. Ook de gezinssituatie (mate van integratie, overlijden van ouder, etc.) kan een rol spelen.

Coaching
Gedurende maximaal 18 maanden werkt de coach met de leerling iedere week ongeveer een uur aan de problemen die zich voordoen. De coachingsperiode loopt van de tweede helft van groep 8 van de basisschool tot de eerste helft van de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Onderwerpen kunnen uiteenlopen van de gang van zaken op school en het indelen van het huiswerk tot de omgang met medeleerlingen en docenten. Ook kan de coach in samenspraak met de leerling en de ouders een leuke vrijetijdsbesteding zoeken.
Bij de coaching ligt de nadruk op het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind.

Contract
De leerkracht van groep 8 kent de selectiecriteria en meldt de leerling aan bij de coördinator van Coach4you. Het team zoekt een geschikte coach. Na de kennismaking tussen coach, leerling en ouders en het besluit om met elkaar in zee te gaan, wordt een contract getekend. Dit contract legt de inspanningsverplichting van de drie partijen (leerling, ouders en coach) vast. Het is belangrijk dat iedereen het traject ingaat uit vrije wil; alleen dan is de motivatie om de coaching te laten slagen goed.

 

 

Designed by Dorbeck webcreaties       powered by TotalProgress