Coach4you
  Jij als leerling
  U als leerkracht
  U als ouder
  U als coach
  Steun ons
  Weblinks

Coaches gezocht!

Voor onze activiteit zoeken wij regelmatig collega-coaches. Het werken met leerlingen kan een uitermate stimulerende ervaring zijn, zeker als de ondersteuning goed uitpakt, de leerling met plezier naar school gaat en daar voldoende resultaat boekt, of als de leerling zich emotioneel en gedragsmatig goed ontwikkelt.
De omgang met de jongere generatie, met vaak een andere cultuur, kan ook zeer verfrissend zijn.
En om direct maar een paar vooroordelen over coaching te ontkrachten: u hoeft geen onderwijservaring te hebben en u hoeft niet alles meer over uw eigen schooltijd te weten. (Beter zelfs, want alles is immers veranderd!)

Wat doet de coach?
De coach begeleidt de leerling één maal per week gedurende de hele brugklas en komt één tot anderhalf uur per week bij de leerling thuis, bij voorkeur op een vast tijdstip. Tijdens dit bezoek is altijd één van de ouders/verzorgers aanwezig.
De coach helpt de leerling bij problemen met zijn/haar schoolwerk. Samen stellen zij heldere en haalbare doelen vast. Dat kan te maken hebben met het leren plannen van het huiswerk of het vinden van de juiste methode om te leren. Daarnaast zal de coach allerlei zaken die op school spelen met de leerling en de ouders bespreken. Zo is het creëren van een goede plek waar de leerling rustig huiswerk kan maken een belangrijk aandachtspunt. Ook vrijetijdsbesteding en sociale contacten van de leerling krijgen aandacht. De coach helpt zo nodig de ouders hun weg te vinden binnen het onderwijssysteem. Op verzoek van de ouders gaat de coach mee naar mentorgesprekken en ouderavonden.

Coachen is geen privéles
Het verschil is dat een leerling bij privéles inhoudelijk wordt geholpen (bijvoorbeeld hulp bij wiskunde), terwijl een coach de leerling helpt te ontdekken hoe hij/zij een leertaak het beste kan aanpakken. De coach probeert het (leer)gedrag te beinvloeden.
Een leerling heeft misschien nooit geleerd hoe hij/zij 'het beste' kan leren, of heeft wellicht het verkeerde geleerd. Coaching is erop gericht de routines te verbeteren en de keuzemogelijkheden voor een te kiezen leerstrategie te vergroten. De leerling gaat inzien dat hij/zij sommige taken beter anders kan aanpakken dan hij/zij gewend is te doen. Bovendien moet de leerling met een zodanig andere aanpak oefenen, dat die aanpak ook in toekomstige, soortgelijke situaties toe te passen is.
De manier waarop een leerling zijn/haar leertaken aanpakt heeft te maken met gewoontevorming. Het is vaak zó vanzelfsprekend voor de leerling hoe je een leertaak aanpakt, dat hij/zij zich er niet eens van bewust is dat het ook anders kan. Coaching heeft dus alles te maken met bewustwording.

Welke verplichtingen heeft de coach?
Hoewel de coaches geen professionals zijn, kunnen de leerlingen toch kwaliteit verwachten.
Coaches krijgen ondersteuning van het Coach4you-kernteam. Tevens zijn er een paar keer per jaar (verplichte) intervisiebijeenkomsten, waarin coaches hun ervaringen uitwisselen. Ook nemen coaches verplicht deel aan trainingen en themabijeenkomsten. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over gesprekstechnieken, informatie over andere culturen, het huidige schoolsysteem, communicatieproblematiek die eigen is aan de leeftijdsgroep, etc. .

Hoeveel tijd kost het ?
Het huisbezoek staat centraal. Dit vindt in principe wekelijks plaats en duurt ongeveer anderhalf uur.
Daarnaast heeft de coach contact met de school. Meestal gaat de coach de eerste keer ter kennismaking naar de school toe. Daarna is het contact veelal telefonisch of per e-mail.
Op verzoek gaat de coach samen met de ouders/verzorgers naar ouderspreekuren.
Het is prettig en stimulerend als de coach af en toe iets met de leerling onderneemt, bijvoorbeeld een museum- of bioscoopbezoek. Uiteraard wordt hiervoor eerst toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd en wordt de coördinator van het kernteam geïnformeerd. Aan het eind van het schooljaar gaat de coach mee met het uitstapje voor leerlingen en hun coaches.

Gemiddeld komen al deze activiteiten op een tijdsinvestering van ongeveer twee uur per week.

 

Bent u geïnteresseerd?
Wij zoeken regelmatig nieuwe coaches die
- gemiddeld één tot anderhalf uur per week beschikbaar zijn voor de begeleiding van een leerling
- zich verbinden aan Coach4you voor de duur van een coachingstraject van maximaal 18 maanden
- een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen inleveren bij Coach4you (de kosten daarvan worden vergoed)
- deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, plenaire bijeenkomsten en trainingen
- affiniteit hebben met brugklasleerlingen
- een goede opleiding hebben genoten
- vertrouwen weten te winnen
- verschillende coachingsstijlen kunnen toepassen

Leuk omgaan met pubers
Dit was de titel van een artikel in het Onderwijsblad van de hand van Rineke Wisman. Pubers gedragen zich soms roekeloos en impulsief en hebben veelal weinig respect voor gezag. Ondertussen zijn ze uiterst kwetsbaar: onzeker over hun veranderende lijf en hun toekomst.  Hoe ga je om met pubers? Een bewerking van dit artikel kunt u hier lezen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Gilde Alkmaar, of met:

Marleen Parigger, coördinator, 06-10246600.

U kunt ook kijken naar een kort voorlichtingsfilmple van Coach4you Zeist. Het duurt ongeveer 6 minuten. Als u voor Zeist Alkmaar invult krijgt u een goed beeld van Coach4you Alkmaar. (Er zijn uiteraard wat kleine verschillen.)

 

Designed by Dorbeck webcreaties       powered by TotalProgress