Coach4you
  Jij als leerling
  U als leerkracht
  U als ouder
  U als coach
  Steun ons
  Weblinks

Uw kind gaat binnenkort naar de brugklas

Als uw kind naar een school voor voortgezet onderwijs gaat, verloopt de communicatie voortaan heel anders. U schrijft zo nu en dan een briefje wanneer uw kind een les heeft moeten verzuimen. U bent welkom op school tijdens ouderavonden, mentorgesprekken en uitvoeringen, maar verder komt u er niet. Het is wennen, die afstand. De basisschool was ook een beetje van u, als ouder/verzorger. De school voor voortgezet onderwijs is van de kinderen. Gun uw kind die eigen wereld en vertrouw erop dat de school u altijd weet te vinden als het nodig mocht zijn.

Extra aandacht middels een coach.
Als uw kind naar de brugklas gaat, verandert er dus veel. Dat geldt voor u, maar meer nog voor uw kind.

Misschien vreest u op de nieuwe school de greep op uw kind te verliezen.
Misschien kunt u uw kind niet helpen met de nieuwe schoolvakken.
Misschien heeft u geen ervaring met het Nederlandse onderwijs.
Misschien is uw kind te veel op straat en kunt u daar weinig aan doen.
Misschien voedt u uw kind alleen op.
Misschien is uw kind bovenmatig onzeker. (Dit zijn maar een paar voorbeelden.)

Kortom, u bent wel eens bezorgd over uw kind. Wij raden u aan dit te bespreken met de leerkracht van groep 8. De leerkracht kan kinderen bij Coach4you aanmelden voor coaching. Wij zoeken dan een geschikte coach, die uw kind gedurende anderhalf jaar wekelijks thuis komt steunen bij zijn/haar schoolwerk.

Hoe werkt het?
De koppeling tussen kind en coach vindt meestal plaats in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep acht) van de basisschool. De eerste maanden van het contact worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een basis van vertrouwen op te bouwen.
De coach komt gedurende het eerste leerjaar van het middelbaar onderwijs wekelijks bij de leerling thuis.

Tijdens deze bezoeken dient er minimaal één van de ouders/verzorgers in huis aanwezig te zijn,
wordt er gewerkt in de richting van een afgesproken doel,
heeft de coach aandacht voor de aanpak, de planning, het overhoren van het huiswerk,
worden vragen of problemen die over school spelen besproken en wordt de leerling ondersteund bij het oplossen daarvan,
worden de ouders/verzorgers zonodig geïnformeerd over de gang van zaken op school,
worden de ouders/verzorgers gestimuleerd om naar ouderavonden te gaan; desgewenst gaat de coach met hen mee
stimuleert de coach deelname aan het sport- en verenigingsleven.

Wanneer zowel de leerling als de ouders/verzorgers in staat zijn de goede lijn vast te houden, wordt het contact beëindigd. In principe is dit bij het begin van het tweede leerjaar van de middelbare school.
De praktijk leert dat persoonlijke aandacht voor de leerling en het betrekken van de ouders/verzorgers tot goede resultaten leidt.

De coach is geen betaalde hulpverlener, maar een vrijwilliger met ervaring en doet niets zonder uw toestemming. De coach is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een kernteam onder leiding van een projectcoördinator organiseert de dagelijkse zaken.

Als u op de volgende link klikt opent een PDF-document in eenvoudige taal.
Coach 4 you (Een korte uitleg!)

Designed by Dorbeck webcreaties       powered by TotalProgress