Coach4you
  Jij als leerling
  U als leerkracht
  U als ouder
  U als coach
  Steun ons
  Weblinks

Welkom bij Coach4you

Een Nederlands meisje met weinig zelfvertrouwen, een Nederlands-Marokkaanse jongen met schoolproblemen of een kind met een lichte vorm van Asperger: kan een coach deze jongeren helpen?
Wij denken van wel, door bijvoorbeeld regelmatig met hen  thuis af te spreken en hen in het bijzijn van een ouder te helpen met het huiswerk, een luisterend oor te bieden, hen te motiveren of te helpen met planning.

Voor alle leerlingen is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs een grote stap. Niet altijd verloopt die overgang zonder problemen.   
Wanneer ouders zich zorgen maken én deze zorgen worden gedeeld door de leerkracht in groep 8 van de basisschool, kan een beroep worden gedaan op Coach4you.  
De vrijwilligers van Coach4you steunen leerlingen die dat nodig hebben, zodat zij met succes de brugklas kunnen afronden.
Leerlingen met een zware problematiek behoren niet tot de doelgroep.
Een praktijkverhaal.

Coach4you is een activiteit die is ontwikkeld door de landelijke organisatie Gilde Nederland en draait volledig op vrijwilligers. In Alkmaar valt Coach4you bestuurlijk onder Gilde Alkmaar. Op dit moment krijgen meer dan 20 leerlingen begeleiding van coaches van Coach4you.

Designed by Dorbeck webcreaties       powered by TotalProgress